VEKALET BİLGİLERİ

T.C KİMLİK No    : 61216378048
Vergi Dairesi       : Mithatpaşa
Adres                     : Cihan sokak 1/19 Sıhhiye/ANKARA 
                                  ( Ankara Barosu Avukatlarından )